Læs om Barndomskanon på borneliv.dk

Er du interesseret i at få en bedre forståelse af børns udvikling gennem leg og læring, så vil du uden tvivl gerne lære det fra en erfaren forsker. Jørn Martin Steenhold har forsket i barndom, leg og legetøj i mange år og har sammensat borneliv.dk, der bl.a. har en Barndomskanon. Den beskriver hans egne erfaringer og oplevelser med børn, forældre og kollegaer.

Barndomskanon på Børneliv beskriver identitet

På Børneliv er du sikker på at få en masse interessant viden, der kommer ind på mange forskellige emner om børns udvikling. Det er blandt andet muligt gennem Barndomskanon at forstå de ting, børn mellem 0-10 år skal møde. Barndomskanon er en forskrift, der anviser nødvendigheder, for at børn vokser op som hele mennesker. Der bliver nævnt, at fællesskabet binder os sammen, og at barndommen er en forudsætning for både liv og eksistens. Alle de oplevelser, børn har, er en forudsætning for, at de kan blive hele mennesker med dannelsen af deres egen identitet. Barndomskanonen forklarer også, at en god barndom i et godt fællesskab gør det muligt at høre til, men også at blive hørt. Det er med til, at børn lærer og forstår pligter og rettigheder. Både voksne og børn har rettigheder, som er en beskyttelse af det enkelte individ uanset alder. Rettighederne er de samme for alle, og derfor nævnes der i Barndomskanonen også, at der skal tages hensyn til andre, når man udfolder sig for at undgå, at folk bliver krænket. Barndomskanon kommer også ind på den enkelte og fællesskabet, hvor der bliver forklaret om, hvordan rettigheder er noget, der skal fungere i fællesskabet.

Udvikling af individet sker via samvær med andre

Mennesker er sociale, både når vi er børn og voksne. Det forklarer Barndomskanon, der også beskriver, at vi finder mening og udvikling i samværet med andre. Dette er en af de mange grunde til, at der er vigtigt, at man tager hinanden i betragtning, så det er muligt at høre til. Det gælder både i familien og med vennerne. Derudover bliver der også nævnt, hvor vigtigt udviklingen gennem leg og frihed er. Jørn Martin Steenhold tager fat i flere forskellige og vigtige emner, både ved Barndomskanon, men også i andre emner. Han kommer ind på at blive beskyttet og hørt, men også at få viden og indsigt. Du kan læse alt om dette og meget andet på borneliv.dk, hvor Jørn Martin Steenhold har samlet sin forskning og artikler, så alle kan få forståelse af børns udvikling gennem leg og læring.